Du thuyền Hạ Long - Ha Long Bay

Hạ Long, Bái Tử Long hay Lan Hạ: chọn vịnh nào cho chuyến du thuyền của bạn?

Hãy lên một chuyến du thuyền và cùng khám phá những đặc điểm và vẻ đẹp riêng biệt của Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ ...