-10%
Địa điểm:
từ:
1 Tháng Tám, 2020
đến:
31 Tháng Mười Hai, 2020

Giảm ngay 10% khi đặt Phòng Đôi từ 2 đêm trở lên. Mã giả giảm giá: WHERE2VN