Ra đời từ nằm 1957 trong giai đoạn đất nước bị chia cắt hai miền Nam – Bắc, Nhà hát nghệ thuật Ca Kịch Huế tiền thân là đoàn Ca Kịch Trị Thiên trực thuộc uỷ ban hành chính liên khu 4.

Ngoài công tác bảo tồn phát huy và phát triển nghệ thuật Ca Kich Huế. Nhà hát đã đào tạo 178 thế hệ diễn viên, nhạc công, đạo diễn, lý luận phê bình sân khấu, tác giả, hoạ sỹ thiết kế mỹ thuật, xây dựng các chương trình ca múa nhạc dân tộc và hiện đại.

Hiện nay nhà hát đang tiếp tục củng cố lực lượng và đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên theo hướng trẻ hoá, có chính sách để thu hút những hạt nhân nghệ thuật tài năng. Đặc biệt quan tâm đầu tư củng cố kiện toàn cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chuyên môn của Nhà hát, theo hướng nâng cao về quy mô chất lượng và hiệu quả để phục vụ công chúng.

Địa chỉ

Địa chỉ:

23 Nhật Lệ, Thuận Thành, Thành phố Huế

Điện thoại:
Liên hệ
Tìm lộ trình

Đánh giá

(Vui lòng đăng nhập để đánh giá. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký "theo dõi")